Vad är GDQ?

GDQ eller Group Questionaire är ett verktyg för att mäta gruppers effektivitet, samarbetsförmåga och produktivitet. GDQ är utformat efter åratal av forskning av Susan Wheelan som anses som en av världens mest framstående forskare inom teamutveckling. Vi på Grandén Education är certifierade inom GDQ och har rätt att använda verktyget. 

GDQ används över hela världen och är en enkätundersökning med 60 frågor som mäter i vilken av grupputvecklingens fyra faser (mer om detta senare) gruppen befinner sig i samt vilka samarbetsområden som fungerar väl och mindre bra i gruppen.  Med en GDQ-mätning får man fram ett mycket träffsäkert och forskningsförankrat resultat om hur gruppen presterar tillsammans utifrån sina arbetsuppgifter och blir en mycket bra grund för att utveckla samarbetet. Se exempel i bilden.

Enkäten tar inte mer än drygt 20 minuter att fylla i för varje gruppmedlem och fokuserar helt på teamets gemensamma svar och inte individens. Det är gruppen som system som mäts och teamet som helhet som är relevant för att medlemmarna ska få kunskap kring hur de kan utvecklas tillsammans.

Är du intresserad av att veta mer kring GDQ/Susan Wheelan och hur det kan bidra till teamutveckling på din arbetsplats så kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt möte.