Föreningsutveckling

Vi på Grandén Education hjälper gärna dig och din förening med att utveckla verksamheten. Vi kan göra allt från punktinsatser till att ta ett helhetsgrepp kring organisationen i styrelse, sektioner och tränargrupper. Vill ni skapa en god struktur och engagemang så ta en kontakt med oss för ett individanpassat upplägg för just er idrottsförening.