Våra tjänster

Nedan finner du de tjänster som vi på Grandén Education erbjuder våra kunder. Tveka inte att höra av dig med frågor kring tjänsterna.

Hälsokontroll av team med GDQ

Behöver ert team nya infallsvinklar på hur ni arbetar? Grandén Education erbjuder tjänsten "Hälsokontroll av team" vilket innebär att vi diagnostiserar teamet med GDQ (Group Development Questionairre).   Därefter utbildar vi teamet utifrån nuläge och deras grupprocess och hur de behöver arbeta för att komma vidare i sin grupputveckling. Forskning visar tydligt att team som kommit långt i sin grupputveckling har högre produktivitet, lägre korta sjukskrivningstal, större arbetsglädje samt är mer lönsamma. Att anlita oss lönar sig!


Föreläsning teamutveckling

Vi erbjuder kvalitativa föreläsningar inom ledarskap, på plats i er hemmiljö men givetvis även via verktyg som Zoom/Meet/Teams om så önskas.


Oavsett om det gäller några enstaka personer eller alla anställda på företaget kommer vi gärna och föreläser. Forskning visar med eftertryck att om alla i teamet, inte bara ledaren, känner till processerna kring teamutveckling så startar de själva arbetet mot ett mer konstruktivt och högpresterande team. Ta chansen och utveckla hela er verksamhet med en föreläsning av Grandén Education.


Förenings och idrottsutveckling

Vi på Grandén Education hjälper gärna dig och din förening med att utveckla verksamheten. Vi kan göra allt från punktinsatser till att ta ett helhetsgrepp kring organisationen i styrelse, sektioner och tränargrupper. Vill ni skapa en god struktur och engagemang så ta en kontakt med oss för ett individanpassat upplägg för just er idrottsförening.

Ledarskapslunch

“Ledarskapslunch” är en tjänst hos Grandén Education som vänder sig till alla individer som arbetar med ledning i och runt Malmö. Du kan vara chef, teamledare, idrottstränare eller ha andra uppgifter där du leder andra människor. Att hinna diskutera och reflektera över sitt ledarskap är mycket svårt att hitta tid till då verksamheten inte tillåter detta. Vi på Grandén Education löser det åt dig genom att vi tar en lunch och samtidigt pratar ledarskap i en avspänd miljö utefter dina önskemål. Investera i dig själv eller någon av dina anställda med ledningsfunktion och boka in en lunch med oss!


Målsättningsarbete

Behöver gruppen eller teamet arbeta med att tydliggöra sina mål. Målsättningsarbetet är fundamentalt för en god grupputveckling och många gånger är det luddigt för teamen vad som faktiskt är deras tydliga mål. Vi är utbildade i tydligt målsättningsarbete grundat i ledande forskning och arbetar med mål både internt i gruppen och externt ut mot intressenter och kunder. Grandén Education hjälper er att konkretisera och hitta samsyn gällande mål vilket bidrar till ökad produktivitet.

Handledning/Coaching

Vill du ha nya perspektiv på ditt ledarskap? Grandén Education hjälper dig. Vi följer regelbundet ny forskning och kan erbjuda handledning och coaching enskilt eller i grupp för att ge chefer och ledare ny input på hur de leder helt efter beställarens önskemål. Kontakta oss för mer info kring tjänsten.