Våra tjänster

Nedan finner du de tjänster som vi på Grandén Education erbjuder våra kunder. Tveka inte att höra av dig med frågor kring tjänsterna.

Hälsokontroll av team

Behöver ert team nya infallsvinklar på hur ni arbetar? Grandén Education erbjuder tjänsten "Hälsokontroll av team" vilket innebär att vi diagnostiserar teamet med GDQ (Group Development Questionairre).   Därefter utbildar vi teamet utifrån nuläge och deras grupprocess och hur de behöver arbeta för att komma vidare i sin grupputveckling.  Forskning visar tydligt att team som kommit långt i sin grupputveckling har högre produktivitet, lägre korta sjukskrivningstal, större arbetsglädje samt är mer lönsamma.  Att anlita oss lönar sig!

Föreläsning teamutveckling

På Börshuset i Malmö genomför vi föreläsningar och utbildningar gällande teamutveckling och grupprocesser med jämna mellanrum. Givetvis kommer vi även till er hemmiljö och föreläser på plats i er verksamhet eller via verktyg som Zoom/Meet/Teams. 

Oavsett om det gäller några enstaka personer eller alla anställda på företaget kommer vi gärna och föreläser. Forskning visar med eftertryck att om alla i teamet, inte bara ledaren, känner till processerna kring teamutveckling så startar de själva arbetet mot ett mer konstruktivt  och högpresterande team. Ta chansen och utveckla hela er verksamhet med en föreläsning av Grandén Education.

Ledarskapslunch

“Ledarskapslunch” är en tjänst hos Grandén Education som vänder sig till alla individer som arbetar med ledning i och runt Malmö. Du kan vara chef, teamledare, idrottstränare eller ha andra uppgifter där du leder andra människor. Att hinna diskutera och reflektera över sitt ledarskap är mycket svårt att hitta tid till då verksamheten inte tillåter detta. Vi på Grandén Education löser det åt dig genom att vi tar en lunch och samtidigt pratar ledarskap i en avspänd miljö utefter dina önskemål. Investera i dig själv eller någon av dina anställda med ledningsfunktion och boka in en lunch med oss!

Målsättningsarbete

Behöver gruppen eller teamet arbeta med att tydliggöra sina mål. Målsättningsarbetet är fundamentalt för en god grupputveckling och många gånger är det luddigt för teamen vad som faktiskt är deras tydliga mål. Vi är utbildade i docent Christian Jacobssons framtagna målmatris som är mycket tydlig gällande målsättningsarbete. Både internt i gruppen och externt ut mot intressenter och kunder. Grandén Education hjälper er att konkretisera och hitta samsyn gällande mål vilket bidrar till ökad produktivitet.

Kommunikation/Feedback

Hur grupper kommunicerar är helt avgörande för att få fart på grupputvecklingen. Vi på Grandén Education har kunskapen att ge er olika verktyg som sätter fart på konstruktiv kommunikation som främjar teamens produktivitet och gör möten mer roliga att gå till.

Handledning/Coaching

Vill du ha nya perspektiv på ditt ledarskap? Grandén Education hjälper dig. Vi följer regelbundet ny forskning och kan erbjuda handledning och coaching enskilt eller i grupp för att ge chefer och ledare ny input på hur de leder helt efter beställarens önskemål. Kontakta oss för mer info kring tjänsten.