Effektiva team - en introduktion 24 november

Den 24 november ger vi på Grandén Education AB vår utbildning "Effektiva team - en introduktion" på Börshuset i Malmö. Det är ett ett ypperligt tillfälle för dig i ledarposition att utveckla dina kunskaper om teamutveckling och skaffa dig nya konkreta verktyg att använda i ditt ledarskap. Utbildningen vänder sig till chefer, rektorer, lärare, idrottstränare och övriga som leder och navigerar grupper och team. 

Utbildningen redogör för Susan Wheelans världsledande fasteori som visar vilka faser grupper/team måste genomgå för att bli produktiva och högpresterande. Wheelans forskning visar tydligt att majoriteten av samhällets olika arbetsgrupper, team, ledningsgrupper, styrelser m.fl. befinner sig i modellens två första faser (se bilden ovan) vilket innebär ett mer relationellt fokus i gruppen och därmed lågt fokus på arbetet och produktiviteten. Men med kunskap om modellen och vad som krävs av dig som ledare kan du navigera din grupp genom faserna och skapa ett produktivt team med goda resultat som följd.  Forskningen visar tydligt att team som befinner sig i modellens två senare faser tjänar mer pengar till sina uppdragsgivare, höjer resultaten i skolan, har lägre korta sjukskrivningstal och upplever högre arbetstillfredsställelse som några exempel.

Robert Grandén som håller i utbildningen har gedigen och lång erfarenhet av att arbeta med grupprocesser både som chef, lärare och tränare inom idrotten. Han har utbildats i Wheelans modell och innehar certifiering i GDQ som är ett verktyg utformat av Wheelan för att diagnostisera vilken fas en grupp befinner sig i och vilka områden i arbetet som måste utvecklas för att ta nästa steg. GDQ används över hela världen och anses som mycket kraftfullt . Robert har även utbildning i olika interventionsmetoder för grupper/team såsom målsättningsarbete, konflikthantering, kommunikation/feedback och rollfördelning. Därtill har Robert Europas/Sveriges högsta tränarutbildning inom fotbollen UEFA PRO-Level vilket ger ytterligare en dimension kring  kring team/lagutveckling. 

Utbildningen vänder sig till alla som har en ledningsfunktion som t.ex. chefer, rektorer,  lärare, idrottstränare m.fl och ger en djupare förståelse för din roll som ledare/chef i relation till de grupper/team du leder.  En väldigt god idé är att anmäla hela ditt team till utbildningen för att ge samtliga gruppmedlemmar förståelse för vilka starka krafter som påverkar deras vardagliga arbete. Forskningen visar att om hela gruppen har dessa kunskaper kan förståelsen skynda på grupputvecklingen i en positiv riktning. Självklart kommer vi till er och genomför utbildningen om så önskas.

Helt enkelt ett utmärkt tillfälle att fortbilda dig inom ett mycket viktigt och avgörande område i din ledarroll.   

Exempel på innehåll:
Kort historik om grupp och systemteorier
Ledar/följarperspektiv
Vad är en grupp/ett team?
Kommunikationens vikt för grupputveckling
Värderingar, normer, kultur - Gemensamma tankemodeller
Wheelans fasteori - Vad kännetecknar varje fas
Hur bör du agera som ledare i varje fas - Ledarstilar
Vad forskningen säger om vad som faktiskt fungerar vid teamutveckling

När: Tisdagen den 24 november, 0900-1500
Var: Börshuset i Malmö (endast några minuters promenad från Centralstationen)
Pris: 2995:- exkl. moms. Fika och lunch ingår. 
Anmälan:  Via mail: robert@grandeneducation.se eller formuläret nedan. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.  
Anmälan Effektiva team - en introduktion