"Effektiva team - för ökad prestation på planen"

I januari/februari arrangerar vi på Grandén Education AB vår digitala utbildning "Effektiva team - för ökad prestation på planen" via videoverktyget Zoom vid två olika tillfällen. Utbildningen som är uppdelad i två tillfällen á 1,5 h redogör för Susan Wheelans världsledande fasteori som visar vilka fyra faser lag och grupper måste genomgå för att bli produktiva och högpresterande.

Wheelans forskning visar att drygt hälften av samhällets olika grupper, team, lag, ledningsgrupper m.fl. befinner sig i modellens två första faser vilket innebär ett mer relationellt fokus i gruppen och därmed lågt fokus på arbetet och produktiviteten. Med kunskap om modellen och vad som krävs av dig som ledare kan du navigera ditt lag genom faserna och skapa ett team med fokus på den gemensamma uppgiften med goda resultat och prestationer som följd. Forskningen visar tydligt att team som befinner sig i modellens två senare faser löser sina uppgifter snabbare och högre kvalitet och därmed skapar bättre resultat.

Robert Grandén som håller i utbildningen har gedigen och lång erfarenhet av att arbeta med grupprocesser både som tränare, chef och lärare. Robert har Europas/Sveriges högsta tränarutbildning inom fotbollen UEFA PRO-Level och har verkat som tränare i 20 år. Robert har även utbildning i olika interventionsmetoder för team/lag såsom målsättningsarbete, konflikthantering, feedback och rollfördelning.

Utbildningen vänder sig till alla som har en ledar/tränarroll oavsett idrott, men även övriga i ledar och chefsposition. Den ger en djupare förståelse för rollen som ledare i relation till de lag/team man leder men även kring hur vi som människor fungerar i grupp oavsett sammanhang. Ta chansen att utveckla dina kunskaper inom grupputveckling eller varför inte alla föreningens ledare. Det lönar sig, både på och utanför planen!


Exempel på innehåll:
Ledar/följarperspektiv
Att leda den "nya" generationen
Vad är en grupp/ett lag?
Kommunikationens vikt för grupputveckling
Värderingar, normer, kultur - Gemensamma tankemodeller
Wheelans fasteori - Vad kännetecknar varje fas
Hur bör du agera som ledare i varje fas - Ledarstilar
Vad forskningen säger om vad som faktiskt fungerar vid teamutveckling

När: 
Del 1, onsdagen den 26 januari 1800-1930.
Del 2, onsdagen den 2 februari 1800-1930.
Hur:
Via videokonferensverktyget Zoom.  Länk och instruktioner skickas ut samma dag.
Pris: 
400:- inkl. moms. 
Anmälan och frågor:  (Max 50 deltagare per tillfälle, först till kvarn gäller)
Via mail: robert@grandeneducation.se  eller telefon 070 87 66 441 (Robert Grandén)
Ange mailadress för fakturering vid anmälan