Utveckla ditt ledarskap och team med oss

 Team och ledarskapsutveckling som gör skillnad

Team och ledarskapsutveckling för ökad prestation och trivsel

Idag är det en självklarhet att arbeta i team och arbetslag. Grandén Education har expertisen och verktygen att arbeta med dig som ledare/chef eller hela ditt team för att ni ska bli produktiva och högpresterande. Vi arbetar främst med och är utbildade i Susan Wheelans teamteorier som av många forskare anses vara världsledande och använder dessa som grund tillsammans med gedigen erfarenhet i ledarrollen för grupper och team i olika verksamheter. Därutöver har vi gedigen erfarenhet av att leda inom idrotten vilket ger ytterligare perspektiv på att bygga team. 

Ledarskap i skolan med ett helhetsperspektiv

Med lång erfarenhet  från skolans värld som lärare och skolledare brinner vi mycket för att hjälpa till att utveckla ledarskap i skolan. Vi anser att skolan många gånger börjar i fel ände och fokuserar först på individen utan att först tänka på helheten, d.v.s. de klasser, grupper och lärarlag som skolan består av. Självklart ska vi hela tiden se till individen men vår övertygelse är att vi först måste få grupperna att må väl tillsammans med tydliga mål kring normer, kommunikation m.m. innan vi kan maximera individens prestation. Att utbilda lärare och rektorer i världsledande teorier och forskning kring team och grupputveckling är fundamentalt för ledarskapet i skolan och något vi på Grandén Education väldigt gärna hjälper till med. 

Vad vi kan erbjuda

Grandén Education erbjuder tjänster inom teamutveckling som GDQ-mätning, hälsokontroll för team, målsättningsarbete, individuell handledning för ledare, chefer och lärare samt föreläsningar på plats i verksamheter och via digitala verktyg. Läs mer under våra tjänster i menyn eller kontakta oss för ett kostnadsfritt möte där vi kan berätta mer om vad vi kan hjälpa din verksamhet med.

Kunder