Supersports International

Grandén Education samarbetar med Supersports International genom att utbilda ledare och fotbollstränare i modernt ledarskap och i grupputveckling. Supersports har utvecklat den högkvalitativa tränarappen Supercoach som underlättar tränares vardag enormt och som sprider sig snabbt både i Sverige och utomlands.

Stick UT

Grandén Education AB samarbetar med STICK UT AB i Helsingborg. Tillsammans erbjuder vi skräddarsydd utbildning i teamutveckling, ledarskap och kommunikation för näringsliv och offentlig verksamhet.