Stick UT

Grandén Education AB samarbetar med STICK UT AB i Helsingborg. Tillsammans erbjuder vi skräddarsydd utbildning i teamutveckling, ledarskap, projektledning, säljutbildning, kommunikation m.m. för näringsliv och offentlig verksamhet.

Supersports International

Grandén Education samarbetar med Supersports International genom att utbilda ledare och fotbollstränare i modernt ledarskap och i grupputveckling. Supersports har utvecklat den högkvalitativa tränarappen Supercoach som underlättar tränares vardag enormt och som sprider sig snabbt både i Sverige och utomlands.

RF-SISU

Vi erbjuder tillsammans med RF-SISU tränare, ledare och lag inom idrotten högkvalitativ utbildning i grupprocesser och vad som är gynsamma ledarbeteenden i arbetet med lag/grupp beroende på situation.